ស្រ្តី​ខ្មែរ​បី​រូប​ទទួល​ពានរង្វាន់​ស្ត្រី​ឆ្នើម​ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេក​វិទ្យា

ស្រ្តី​ខ្មែរ​បី​រូប​ទទួល​ពានរង្វាន់​ស្ត្រី​ឆ្នើម​ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេក​វិទ្យា

 

លោក​ ​កាន់ ច័ន្ទមេត្តា​បន្ត​ថាស្រ្តីក្នុង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​នៅ​មាន​កំណត់​ដោយសារ​តែ​មូល​ហេតុ​បី​គឺ​ការ​ខ្វះ​អ្នក​ណែនាំ​ ស្រ្តីគំរូ​ ​និង​ទីកន្លែង​ធ្វើការ។​

លោក​បាន​ថ្លែង​ថា៖​ «ភាគរយ​ ៤៨​ភាគរយ​គឺ​កើតមកចេញ​ពី​ការ​ខ្វះ mentorខ្វះ​អ្នក​បង្រៀន​ ​ភាគ​រយ​ចំនួន​៤២​ភាគ​រយ​គឺ​មកពី​ការ​កង្វះ​ខាត​អំពីស្រ្តី​គំរូ​ ​មាន​ន័យថា​អត់​មាន​ស្រ្តី​ឆ្នើម​នៅ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគជ័យ»។​

​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំងពលរដ្ឋ​វ័យ​ក្មេង​នៅ​ទូទាំង​ពិ​ភពលោក​ ក៏​ប៉ុន្តែ​ចំនួន​ស្ត្រី​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​មាន​ត្រឹម​តែ​ ២៨​ភាគ​រយ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។​ ​នេះ​បើយោង​តាម​របាយ​ការណ៍​ឆ្នាំ​ ២០១៦​ ​របស់​អង្គការ​យូណេស្គូ។​

អានលំអិត VOA Khmer ស្រ្តី​ខ្មែរ​បី​រូប​ទទួល​ពានរង្វាន់​ស្ត្រី​ឆ្នើម​ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេក​វិទ្យា​

ចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម