ហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឱ្យពាណិជ្ជកម្មថ្មីដួលរលំ

ហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឱ្យពាណិជ្ជកម្មថ្មីដួលរលំ

 

អ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតអស្ចារ្យ ហើយអ្នកក៏​បានត្រៀម​ខ្លួន​ជាស្រេច​ដើម្បី​បង្កើត​ពាណិជ្ជ​កម្មថ្មី​មួយ។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​កំពុងតែ​ភ័យខ្លាច​បរាជ័យ​មែនទេ? ការបើក​និងគ្រប់គ្រង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​មួយ​ជោគជ័យ​តម្រូវ​ឱ្យមាន​សំណាង​ខ្លះ ការព្យាយាម​ខ្លះ ផែនការ​យ៉ាងជាក់​ច្បាស់ និងសមត្ថភាព​បត់បែន​ផែនការ​នោះទៀត​ផង។ ដើម្បី​បញ្ជៀស​ការដួល​រលំ​មុនពេល​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុងពាណិជ្ជ​កម្ម មានរឿង​មួយចំនួន​ដែលអ្នក​គួរតែ​ធ្វើនិង​មិ​ន​គួរធ្វើ​នៅក្នុង​ជំហាន​នីមួយៗ​៖ 

ចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម