ស្ថាបនិក Mobile Coffee៖ កំហុសភាគច្រើននៃអាជីវកម្មគឺត្រៀមខ្លួនតែជោគជ័យ មិនត្រៀមបរាជ័យ

ស្ថាបនិក Mobile Coffee៖ កំហុសភាគច្រើននៃអាជីវកម្មគឺត្រៀមខ្លួនតែជោគជ័យ មិនត្រៀមបរាជ័យ

អាជីវកម្មមួយជោគជ័យ គឺអាស្រ័យលើកត្តាសំខាន់ជាច្រើនផ្នែកផ្សេងគ្នា ជាពិសេសគឺកត្តាសហគ្រិនភាពខ្លួនឯងតែម្តង បើខ្វះភាពជាសហគ្រិនហើយនោះ ពិបាកនិងជោគជ័យណាស់ក្នុងមុខជំនួញ ព្រោះអ្វីៗទំាងអស់ ម្ចាស់អាជីវកម្មជា អ្នកកាច់ចង្កូត បទបែនទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្លួន អាចឲ្យអាជីវកម្មជោគជ័យ ឬបរាជ័យ គឺចេញពីម្ចាស់សហគ្រិននេះឯង។

ចំណែកភាពបរាជ័យរបស់អាជីវកម្មមួយចំនួនធំ មិនត្រូវបានបើកបង្ហាញឲ្យទូលំទូលាយនោះទេ ហើយកំហុសភាគច្រើននៃអាជីវកម្ម គឺមកពីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់តែជោគជ័យ មិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលជួបបរាជ័យ ឬបញ្ហានោះទេ នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកយ៉ែម ឈីម ជាស្ថាបនិករបស់Mobile Coffee។

ស្ថាបនិករបស់Mobile Coffeeពន្យល់ថា «ភាគច្រើននៃកំហុសរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម គឺមិនបានត្រៀមខ្លួនឯង នៅពេលជួបបរាជ័យនោះទេ ត្រៀមតែខ្លួនសម្រាប់ជោគជ័យ ភ្លេចគិតថា ពេលបរាជ័យ ឬជួបបញ្ហាត្រូវមានផែនការអ្វី»។

ពត៌មានលម្អិត៖ Business Cambodia ស្ថាបនិក Mobile Coffee៖ កំហុសភាគច្រើននៃអាជីវកម្មគឺត្រៀមខ្លួនតែជោគជ័យ មិនត្រៀមបរាជ័យ

ស្ថាបនិក Mobile Coffee៖ កំហុសភាគច្រើននៃអាជីវកម្មគឺត្រៀមខ្លួនតែជោគជ័យ មិនត្រៀមបរាជ័យ

 

ស្ថាបនិក Mobile Coffee៖ កំហុសភាគច្រើននៃអាជីវកម្មគឺត្រៀមខ្លួនតែជោគជ័យ មិនត្រៀមបរាជ័យ

 

ចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម