ស្រី សុភ័ក្រ្ត

កាលវិភាគសម្រាប់ណាត់ជួប

មិនមានបញ្ជាក់!

លោក ស្រី សុភ័ក្រ្ត មានបទពិសោធន៍ជា អ្នកផលិតវិដេអូ មន្រ្តីព័ត៌មាន​ និងអ្នកសារព័ត៌មាន (អ៊នឡាន និងបោះពុម្ពផ្សាយ) ជិតមួយទសវត្សមកហើយ។ លោក បានបញ្ចប់ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ភូមិន្ទបាល និងបេតិកភណ្ឌ ពី សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ហើយកំពុងបន្តការងារលើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ ទាក់ទងនឹង​ការអប់រំផ្នែកច្បាប់ និងសិទិ្ធមនុស្ស ការផលិតវីដេអូ ការថតរូប និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ចែករំលែកព័ត៌មាន ចំណេះដឹង​ ទស្សនៈផ្សេងៗដល់សហគមន៍។ សុភ័ក្រ្ត ចាប់អារម្មណ៍​ចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង​ផ្ទាល់ខ្លួនជូន សិស្ស និងនិស្សិត ក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សាឲ្យស្របតាមចំណង់ចំនូលចិត្ត ទេពកោសល្យផ្ទាល់ខ្លួន និងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈតែងនិពន្ធ សរសេរព័ត៌មាន ផលិតវិដេអូប្រកបដោយក្រមសីលធម៌៕

ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • Digital Media
 • Public Speaking
 • Reporting
 • Social Media
 • Verbal Communication
 • Writing

ប្រវត្តនៃការសិក្សា

 • Nov 2010 - Oct 2012 : អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ភូមិបាល និងបេតិកភណ្ឌ
  សាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្ត​សេដ្ឋកិច្ច

 • Oct 2006 - Aug 2010 : បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់
  សាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

បទពិសោធន៍អាជីព

 • May 2018 - Present : អ្នកផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ
  មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ (CCIM)

 • Jul 2017 - Present : មន្រ្តីផ្នែកច្បាប់ និងព័ត៌មាន
  អង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាន (HRTF)

  I have been planning the project’s activities and providing legal and social media training to the target’s communities. I produce video documentary or human rights-related, write reports, press release or legal studies, and manage HRTF’s website/social media tools for the organization.
 • Jul 2016 - Jun 2017 : អ្នកសារព័ត៌មាន (វិទ្យុ)
  វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ (RFI)

  My daily tasks were reported news and hosted live radio show that appeal to Cambodian audiences. I did original research, interviewed, wrote, and produced radio news or feature news for the media agency.
 • Apr 2015 - Jun 2016 : អ្នកសារព័ត៌មាន (ទូរទស្សន៍)
  PNN TV

  Producing the feature stories for daily evening TV news, I did shot video, interview, write and editing.
 • Mar 2014 - Mar 2015 : មន្រ្តីទំនាក់ទំនង
  មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ (CLEC)

  • I managed the organization’s website and developed the basic rights advocacy campaigns for online campaign through social media, mobile device, webpage and other media channels. I also did developed and updated media contacts for the organization, communities and Citizen Journalism to be used.
 • Jan 2009 - Dec 2013 : មន្រ្តីច្បាប់ និងព័ត៌មាន
  អង្គការខុមហ្រ្វែល (COMFREL)

  • I pitched and wrote in depth analysis articles relating to politics and elections laws, press release, media statement, opinion columns, and case studies. I also did manage and develop the official website and social media applications, and role as media liaison and external communication for COMFREL.
 • Jun 2006 - Feb 2008 : ពិធីករ (កម្មវិធីវិទ្យុ)
  អង្គការសេវាអប់រំផ្សព្វផ្សាយសុខភាពកម្ពុជា (CHEMS)

  • Working with co-presenter on reproductive health and civic participation, I produced live phone-in talk show and radio broadcast materials including magazine column, radio spot, and radio mini-drama for the Cambodian Health Education Media Service (CHEMS).

កិត្តិយស & រង្វាន់

 • An outstanding trainee in a training on "Access to Information" organized by Cambodia Communication Institute (CCI) and supported by SIDA through UNESCO, Phnom Penh - 2018

  Recognition
 • Supportive member, Club of Cambodia Journalists (CCJ) - 2017

  Recognition
 • Selected to join an exchange program [20days] at Head of Geneve, Art and Design University in Switzerland. The students also invited to participate in the International Film Festival and Forum on Human Rights. - 2016

  Scholarship
 • Selected to join an exchange program on Human Rights Network for Journalists in Uganda, sponsored by Foundation for Community Educational Media (FCEM). - 2013

  Scholarship
 • Active member of Khmer Writer Association (KWA) - 2007

  Recognition
 • Scholarship of International Workshop in Advanced Journalism at Royal University of Phnom Penh, sponsored by Independent Journalism Foundation (IJF). - 2003

  Scholarship

ចែកចាយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នេះតាមបណ្ដាញសង្គម

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងទៀតដែលមានជំនាញដូចគ្នា