ស៊្រុន ស៊្រន SRUN Srorn

Social Science

Availability Schedule

 • At: Any time
 • From: 24 May 2018 till 24 May 2020
 • Means of communication: E-mail, Face to Face, Fb Messenger, WhatsApp

Share this mentor

ស៊្រុន ស៊្រន SRUN Srorn

Social Science

Area of Expertise

 • Digital Media
 • Life Skills
 • Marketing
 • Problem solving
 • Strategic thinking
 • Team Building
 • Paris Peace Accords educator

About

ចង់ឈ្នះគេ រៀនសួរខ្លួនឯង តើ ខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះ ប្រសើរជាម្សិលមិញ? តើ ខ្ញុំហ៊ាន ធ្វើ នូវ អ្វី ដែល ខ្ញុំ បានគិត ឬនៅ? ជាកូនទី ប្រាំបួន (៩) ក្នុងចំណោម ដប់បួន (១៤) នាក់ បានសម្រេចចិត្ត រើសយកការសិក្សា ជាជាងរកលុយ! ជាង ដប់បួន (១៤) ឆ្នាំ ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការ មួយចំនួន ទាក់ទិននឹង ការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន, ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាបន័, និងការតស៊ូមតិ សម្រាប់ ក្រុមមនុស្សដែលមានសម្លេងតិច ឬក្រុមដែលសង្គមផាត់ចោល ឬដកចេញអំពីការការអភិវឌ្ឍន៍ គ្រប់រូបភាព។​ ជំនាញមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើ គឺសុខភាពសាធារណៈ, ការសិក្សា អប់រំ, សិទ្ធិ និងសេរីភាព, យែនឌ័រ, នយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ក្រុមហ៊ុន តាមរយៈប្រពន្ធ័ បច្ចេកវិទ្យា, ការបណ្តុះបណ្តាល, និងយុទ្ធនាការ..។ល។ កិច្ចការសំខាន់ៗ មួយចំនួន ដែលខ្ញុំបាន និងកំពុងធ្វើ រួមមាន៖ > ការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ,  > ការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការ, > ការបង្កើតគំរោងតូចៗដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រុម, > ការបង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល, > ការកសារងចលនាសង្គមដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គម,  > ការប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីតស៊ូមតិ ចង់ដឹងអ្វីបន្ថែម អាចទាក់ទងមកខ្ញុំបានគ្រប់ពេល! Specialised in the areas of health and social communications including: (i) needs assessment, formative research, market research, training assessment, CSO training, corporate training and tracking research, (ii) strategic planning; (iii) project design and programme development; (iv) training of health communicators; (v) behavior change communication, social marketing and integrated marketing communication; (vi) grassroots interventions (including community development, participatory processes, and community mobilization,); (vii) development of materials (including the use of participatory processes, audio, print and visual media); (viii) management and implementation of innovative interventions (eg innovative health financing models, use of traditional theatre and peer-education); (ix) national and international level campaigns involving mass media, advocacy and policy; (x) monitoring and evaluating of health communication interventions; and, (xi) personnel management as well as project and financial management; xii. Innovate ICT to voice the voiceless community which include LGBT, disable, sex worker, drug users, PLHIV and their children... ect. My professional journey is a journey of exploration, continuous learning, and personal growth. I seek opportunities to challenge myself, innovate and create, vision, take calculated risks, and discover. How is a key to progress! Ask yourself often and regular what have been done today better than yesterday?

Education

 • Feb 2006 - Present : Master of Business Administration

  University of Cambodia
 • Apr 2004 - Mar 2006 : Bachelor of Accounting

  University of Cambodia

Experience

 • Jun 2017 - Present : Founder

  Paris Peace Accords Khmer
  To advocate for signatory countries and parties to fulfill their obligations in the Paris Peace Accords signed on 23rd October 1991.
 • Mar 2015 - Present : Asia Pacific Regional Trainer

  Asia Catalyst
  Capacity building to NGOs and CBOs in Laos, Vietnam, China, Myanmar, Thailand and Cambodia
 • Mar 2014 - Mar 2018 : Adviser

  One World UK
  technology and animation to educate young people about human rights, gender and politics
 • Nov 2011 - Present : One of Founders

  ASEAN SOGIE Caucus (ASC)
  Strategic and capacity building to ASEAN LGBTI activists.
 • Mar 2011 - Present : Founder

  CamASEAN Youth's Future (CamASEAN)
  Strategic development to advocate for social inclusion and protection of marginalized people in Cambodia and ASEAN.

Honour & Awards

 • Youth Champion by UN - 2017

  Award

Other Similar Mentors

Heang Sotheara

 • Marketing
 • Research & Analysis
 • Sales
Hello everyone! Nice to see you on this online community platform. With educatio...
ការឆ្លៀតជូយអ្នកដ៏ទៃ និងសង្គម តិចឬច្រើនទៅតាមសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពពិត​ជា​​ការបន្ថែមអ...

Cheng Mengchou

 • Writing
សួស្ដីបងប្អូន! ស្វាគមន៍មកកាន់ Sourmouy.com! សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសុំយោប...

Hoeun Sopheak

 • Project Management
 • Communication
 • Digital literacy
My name is Sopheak, and I am a Cambodian communication and media professional wi...
សួស្ដី ខ្ញុំឈ្មោះ សួន សុភ័ក្ត្រា។ បច្ចុប្បន្ន​ ខ្ញុំ​ជា​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ឆ្នា...

Sotheara Yoeurng

ជាអ្នកច្បាប់ សិក្សាអំពីសង្គម និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ និងសង្គម, សុធារ៉ា មា...

Zahron Sokry

 • Active Listening
 • Critical thinking
 • Social Media
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង "សួរមួយ"។ សព្វថ្ងៃ សុគ្រីជានិស្សិតឆ្នាំទី៣...
 • Business Modeling
 • Creative Thinking
 • Critical thinking
សួស្តី និងសូមស្វាគមន៍ពី ក្រុងឡែបស៊ីស រដ្ឋសាកសិន សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់!!!!!...

Ravy P. Phom

“អ្នកអាចដឹងច្រើន តែអ្នកមិនអាចចេះគ្រប់រឿងនោះទេ”​ អង់គ្លេសគេថា “ You can know man...

Sim Socheata

 • Research
 • Research & Analysis
To be able to make decision is a great step and to be able to make the right dec...
 • Life Skills
 • Sharing
ផ្តើមចេញពីកូនកសិករក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទ ជាក្មេងខ្វាលគោ ផឹកទឹកតាមដានជើងក្របី អាយុ១៨ឆ...

Poole Sreyneath

I'm currently based in New York, US working as the Program Coordinator at the Ne...

Thy Heang

 • Communication
 • Digital Media
 • Entrepreneurial
A Communications and Knowledge Management (CKM) professional, with extensive wor...

Po Sovinda

 • Critical thinking
My area of expertise is mainly about regional security and the great power relat...

Duong Leakena

 • Critical thinking
 • Research
 • Self confidence
I'm Leakena, and I'm currently working as Youth Technical Specialist at World Vi...

LY Pheareak

 • Project Management
 • Organizational
 • Team Building
ចាប់ផ្តើមពីជីវិតជាកម្មការនីរោងចក្រ កញ្ញា Pheareak Ly បានបន្តតស៊ូរៀនសូត្ររហូតក្លា...

Sochea Hong

 • Advising
 • Communication
 • Negotiations
Hong Sochea graduated from a local university called Pannasastra University of C...

Cham Bunthet

 • Active Listening
 • Communication
 • Ethics
I envision a world where wisdom overrules ignorance, compassion conquers greed,...

PECH Pisey

 • Project Management
 • Policies & Procedures
 • Research & Analysis
Mr Pech Pisey is currently working as the Senior Director of Programmes of Trans...

Asisah Man

 • Project Management
 • Advising
 • Analytical
បច្ចុប្បន្ន ខ្្ុំកំពុងបំរើការងារជាមួយអង្គការអុកស្វាមអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា ជាអ...
 • Project management
 • Research & Analysis
 • Risk Management
ជំរាបសួរប្អូនៗ​ រួមទាំងមិត្តសិស្សនិស្សិត!​ ខ្ញុំបាទឈ្មោះ​សុខភួង​ សព្វថ្ងៃជានិស្ស...
*សួស្ដី! ខ្ញុំឈ្មោះ ហ៊ុន ឈុនតេង បច្ចុប្បន្នជាឧទ្ទេសកម្រិតឧត្តមនៃសាកលវិទ្យាល័យមាន...

Sok Vannaroith

 • Motivational
 • Patience
 • Personal
I hold a master's degree in public policy. At my free time I enjoy studying huma...

Vay Lundy

 • Administrative
 • Legal
 • Policies & Procedures
Dear all beloved friends! I'm very happy and I wish I could share my knowledge t...