Zahron Sokry

Social Science

Availability Schedule

 • From: 06:30 to: 19:30
 • From: 25 Apr 2018 till 25 Apr 2019
 • Means of communication: E-mail, Face to Face, Fb Messenger

Share this mentor

Zahron Sokry

Social Science

Area of Expertise

 • Active Listening
 • Critical thinking
 • Social Media
 • Media Literacy

About

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង "សួរមួយ"។ សព្វថ្ងៃ សុគ្រីជានិស្សិតឆ្នាំទី៣ផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សាយ នៅដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ហើយធ្លាប់ជានិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសពីឆ្នាំ ២០១៣-២០១៦។ សុគ្រីមានបទពិសោធន៍ជាអ្នកហាត់ការងារផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៅវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គនិងធ្លាប់ជាអ្នកហាត់ការងារផ្នែកសរសេរពត័មាន នៅការសែត ភាសាអង់ គ្លេស ខ្មែរថាម៍។ He also worked as a research assistant to a Khmer Rouge related project of New York University based in Abu Dhabi, UAE.​ After graduating from high school, he had no clear idea which major he would choose at the college, so he decided not go to college for one year during that time. He would love to share his experience to high school students, especially those who are from provinces.

Education

 • Nov 2015 - Present : Media Management

  Department of Media and COmmunication
 • Nov 2014 - Sep 2016 : BA,ed

  Institute of Foreign Languages

Experience

 • Jun 2017 - Sep 2017 : Reporter

  Khmer Times
 • Sep 2016 - Oct 2016 : Public Relations

  Mekong Dialogue Institute

Other Similar Mentors

Duong Leakena

 • Critical thinking
 • Research
 • Self confidence
I'm Leakena, and I'm currently working as Youth Technical Specialist at World Vi...

PECH Pisey

 • Project Management
 • Policies & Procedures
 • Research & Analysis
Mr Pech Pisey is currently working as the Senior Director of Programmes of Trans...

Asisah Man

 • Project Management
 • Advising
 • Analytical
បច្ចុប្បន្ន ខ្្ុំកំពុងបំរើការងារជាមួយអង្គការអុកស្វាមអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា ជាអ...

Thy Heang

 • Communication
 • Digital Media
 • Entrepreneurial
A Communications and Knowledge Management (CKM) professional, with extensive wor...

Sotheara Yoeurng

ជាអ្នកច្បាប់ សិក្សាអំពីសង្គម និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ និងសង្គម, សុធារ៉ា មា...
 • Digital Media
 • Life Skills
 • Marketing
ចង់ឈ្នះគេ រៀនសួរខ្លួនឯង តើ ខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះ ប្រសើរជាម្សិលមិញ? តើ ខ្ញុំហ៊ាន ធ...

Poole Sreyneath

I'm currently based in New York, US working as the Program Coordinator at the Ne...

Ravy P. Phom

“អ្នកអាចដឹងច្រើន តែអ្នកមិនអាចចេះគ្រប់រឿងនោះទេ”​ អង់គ្លេសគេថា “ You can know man...

Vay Lundy

 • Administrative
 • Legal
 • Policies & Procedures
Dear all beloved friends! I'm very happy and I wish I could share my knowledge t...
សួស្ដី ខ្ញុំឈ្មោះ សួន សុភ័ក្ត្រា។ បច្ចុប្បន្ន​ ខ្ញុំ​ជា​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ឆ្នា...

Sim Socheata

 • Research
 • Research & Analysis
To be able to make decision is a great step and to be able to make the right dec...
 • Business Modeling
 • Creative Thinking
 • Critical thinking
សួស្តី និងសូមស្វាគមន៍ពី ក្រុងឡែបស៊ីស រដ្ឋសាកសិន សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់!!!!!...

Cheng Mengchou

 • Writing
សួស្ដីបងប្អូន! ស្វាគមន៍មកកាន់ Sourmouy.com! សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសុំយោប...

Sochea Hong

 • Advising
 • Communication
 • Negotiations
Hong Sochea graduated from a local university called Pannasastra University of C...
 • Project management
 • Research & Analysis
 • Risk Management
ជំរាបសួរប្អូនៗ​ រួមទាំងមិត្តសិស្សនិស្សិត!​ ខ្ញុំបាទឈ្មោះ​សុខភួង​ សព្វថ្ងៃជានិស្ស...

LY Pheareak

 • Project Management
 • Organizational
 • Team Building
ចាប់ផ្តើមពីជីវិតជាកម្មការនីរោងចក្រ កញ្ញា Pheareak Ly បានបន្តតស៊ូរៀនសូត្ររហូតក្លា...
*សួស្ដី! ខ្ញុំឈ្មោះ ហ៊ុន ឈុនតេង បច្ចុប្បន្នជាឧទ្ទេសកម្រិតឧត្តមនៃសាកលវិទ្យាល័យមាន...

Cham Bunthet

 • Active Listening
 • Communication
 • Ethics
I envision a world where wisdom overrules ignorance, compassion conquers greed,...
ការឆ្លៀតជូយអ្នកដ៏ទៃ និងសង្គម តិចឬច្រើនទៅតាមសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពពិត​ជា​​ការបន្ថែមអ...

Po Sovinda

 • Critical thinking
My area of expertise is mainly about regional security and the great power relat...
 • Life Skills
 • Sharing
ផ្តើមចេញពីកូនកសិករក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទ ជាក្មេងខ្វាលគោ ផឹកទឹកតាមដានជើងក្របី អាយុ១៨ឆ...

Sok Vannaroith

 • Motivational
 • Patience
 • Personal
I hold a master's degree in public policy. At my free time I enjoy studying huma...

Heang Sotheara

 • Marketing
 • Research & Analysis
 • Sales
Hello everyone! Nice to see you on this online community platform. With educatio...

Hoeun Sopheak

 • Project Management
 • Communication
 • Digital literacy
My name is Sopheak, and I am a Cambodian communication and media professional wi...